kontakt

190115 Formerna för projektets rådgivning är under omarbetning. Möjlighet till rådgivning kommer så snart 
detta är klart. Maila gärna på nedanstående adress om du vill att vi kontaktade dig.

Mail: info@agarskiftemicro.se
Web: www.agarskiftemicro.se

Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Web: www.fyrbodal.se


© Copyright Ägarskifte Micro