Finansiering

Möjligheten till finansieringen har helt avgörande inverkan på förutsättningarna för att ett företagsköp ska bli framgångsrikt. Det gäller att ordna finansiering men det gäller också att få lånevillkor som överensstämmer med företagets betalningsförmåga och din beredskap att ta personliga risker.

Finansiering av ett aktieköp eller inkråm (endast tillgångar) kan bestå av en mix av följande delar:
* Bank
* Almi
* Egen insats
* Säljarrevers  (del av köpeskillingen blir då i form av ett lån / skuld till säljaren)

Egen insats
Att köpa företag är inte enbart för rika, men att sätta in egna pengar i någon utsträckning är alltid nödvändigt. Även om företaget du vill köpa går bra och köpeskillingen är rimlig så får du räkna med en egen insats på ca 25% + borgen på lån från bank och Almi.

Köp av aktier är svårast att finansiera eftersom köparen inte får använda de köpta företagets tillgångar som säkerhet.  Alternativet kan vara att köpa företaget / rörelsen via en så kallad inkråmsaffär. Detta innebär att man bara köper tillgångar. Även vid inkråmsköp ställer banken krav på egen insats. 

Att köpa ett företag skall ju förhoppningsvis innebära många spännande möjligheter, utmaningar och braekonomisk avkastning. Ju mer osäker man är på hur det kan gå så bör man tänka efter både en och flera gånger på vilka privata risker man har råd med. Vad händer med dig och din familj om det köpta företaget får ekonomiska problem efter några år?

© Copyright Ägarskifte Micro