Effektivt företag med smart kundreskontra

Ett företag ska vara vinstdrivande. Det betyder att det är viktigt för alla företag att fakturera för sina varor eller produkter. Men det räcker inte bara med att fakturera, ett företag måste också se till att de utskickade fakturorna betalas. Just därför kan det vara bra att arbeta aktivt med en kundreskontra.

Vill du ha en översiktlig sammanställning över fakturor som du skickat ut men inte fått betalt för är den en effektiv och smart kundreskontra du ska ha. I en kundreskontra kan du vanligtvis se kundernas leverans- och fakturaadress, kontaktpersoner, fordran samt utgående moms. En kundreskontra är särskilt bra att ha i samband med bokslutsarbetet, men även för den löpande redovisningen under året är det bra att ha koll på vilka kunder som inte har betalat sina fakturor. Att arbeta med en uppdaterad fakturalista minskar ofta kredittiden och förbättrar på så sätt företagets kassaflöde. Kundreskontra är alltså ett av många företagstips för att företagare ska kunna driva lönsamma bolag och växa.

Leverantörsreskontra – kundreskontra

Lika viktigt som det är att få betalat för sina varor, lika viktigt är det att också betala sina leverantörsfakturor. För därför gärna också en leverantörsreskontra så får du god kontroll över de fakturor du ska betala dina leverantörer.