Automatisera arbetsuppgifter

Är du ute efter att öka ditt företags lönsamhet och kunna hålla ner antalet anställda? Ett sätt är att i så stor utsträckning som möjligt automatisera arbetsuppgifter. Att se till att de delar av jobbet som är “enkla” kan skötas utan mänsklig handpåläggning.

Robotar

Ett sätt att göra detta på är med hjälp av robotar. Det här är något som redan sker i industrin, där tunga lyft och annat numera görs maskinellt. Men även tjänsteföretag kan företagsutveckla på det här sättet. I det fallet sätter du en robot på att lösa manuella uppgifter som till exempel kontering och fakturering. Det här kallas för RPA, Robotic Process Automation, och kan se till att du inte längre behöver betala för en ekonomiassistent. Eller låta din befintliga utföra mer avancerade arbetsuppgifter och slippa de tråkiga.

AI

Ingen kan ha missat utvecklingen inom artificiell intelligens. Idag är de så pass bra att du kan låta en AI sköta flera arbetsuppgifter åt dig så länge som du är beredd att ställa upp med lite handpåläggning. Har du en rapport som ska produceras, eller en enklare kodsträng som ska skrivas? Det kan du få hjälp av från ChatGPT och andra öppna AI-verktyg. Så kan du själv frigöra tid till att fokusera på de större utmaningarna.