Att slå ihop flera företag

När flera företag slås ihop brukar det kallas att man genomför en fusion. Det här kan ske på flera sätt. Det kan handla om att ett antal mindre företag går ihop för att skapa sig en starkare marknadsposition. Eller om att ett starkt företag köper upp flera små som har nyckelkompetens eller en kundstock de vill åt. I många fall är det också så att en riskkapitalist med stor kassa köper upp flera småföretag för att skapa ett större som de sedan kan börsnotera och tjäna pengar på.

Viktigt med rådgivning vid fusioner

Ta gärna hjälp med M&A rådgivning när du ska genomföra en fusion. Den här typen av affärer är komplexa så du behöver både finansspecialister och jurister som kan granska affären och kontrakten. M&A står för mergers and aquisitions, vilket är det engelska begreppet för “fusioner och företagsuppköp”. Om du försöker dig på en fusion eller ett köp av en konkurrent utan hjälp är sannolikheten stor att du kommer hamna i problem. Kanske känner någon sig lurad och startar en tvist. Eller så får du skattemässiga problem för att du inte haft koll på alla regler och detaljer. En fusion eller ett uppköp har för det mesta ett syfte att skapa en starkare helhet av många delar, inte tvärtom. En M&A-konsult kan hjälpa dig lyckas med det.